Transpersoner vil endelig kunne få en korrigert fødselsattest i Ohio

Inntil nylig var Ohio bare en av to stater som forbød transpersoner å korrigere kjønnsmarkøren som er oppført på fødselsattestene deres. Det vil imidlertid snart endre seg, som et resultat av en nylig rettsavgjørelse.

I løpet av de kommende ukene vil Ohio Department of Health avduke en prosess der transpersoner kan oppdatere fødselsattestene sine for å gjenspeile deres levde kjønn. Ifølge Associated Press , ble retningslinjene utarbeidet for å følge en kjennelse fra desember 2020 fra U.S. District Court for Southern District of Ohio som fant det generelle forbudet mot kjønnsmarkørkorreksjoner å være grunnlovsstridig.

Ideen om at delstaten Ohio har en sann interesse i å opprettholde historisk nøyaktige opptegnelser blir undergravd av det faktum at Ohio tillot transpersoner å endre kjønnsmarkøren på fødselsattestene deres frem til 2016, skrev dommer Michael Watson i en 28-siders rekkefølge blankt fordømmer statens tidligere politikk . Tiltalte har ikke fremlagt noen bevis for å forklare hvorfor 'historisk nøyaktighet' først nylig har blitt en statlig interesse, eller hvorfor det var nødvendig å endre politikken for å fremme denne interessen.Som Watson bemerker, var nektelsen av nøyaktige fødselsattester til trans Ohioans et produkt av den tidligere republikanske guvernøren John Kasichs administrasjon. Før 2016 hadde staten ingen klare retningslinjer for endring av en transpersons fødselsjournal.Rettsavgjørelsen var et resultat av et søksmål brakt av flere pro-LGBTQ+ fortalergrupper – American Civil Liberties Union (ACLU), ACLU of Ohio og Lambda Legal – på vegne av fire transsaksøkere som hadde opplevd diskriminering etter 2016-policyendringen. Stacie Ray, en transkjønnet kvinne, ble utvist på jobb og trakassert etter å ha presentert en fødselsattest som ikke stemte overens med hennes selvfølelse til arbeidsgiverens HR-avdeling, ifølge klagen.

Å presentere et identitetsdokument som identifiserer henne som mann er ikke bare ydmykende, men også farlig, og setter henne i fare for vold, hevdes det i rettsdokumenter.

Ohio Department of Health ble forventet å utfordre rettsavgjørelsen, men ifølge Cincinnati Enquirer , vil ikke staten klage på vedtaket. Den nye policyen som tillater rettelser av kjønnsmarkører forventes å være klar innen 1. juni.Etter den datoen vil det bare være én stat igjen i USA som nekter å la transpersoner søke om fødselsattester som er autentiske for deres identiteter: Tennessee, der ACLU har også reist søksmål å omstøte den diskriminerende politikken. Det kan bli en tøff kamp i en stat som har vedtatt to anti-LGBTQ+-lover i 2021, med mer sannsynlighet, inkludert en anti-trans sportsdekk og en regning som tillater foreldre å velge bort barna deres fra LHBTQ+-utdanning i skolene. Sistnevnte sitter for tiden på skrivebordet til den republikanske guvernøren Bill Lee, som har lovet å signere den.

Tennessee er også på randen av å bestå det kritikere kaller baderomsregning 2.0, som vil tillate studenter å ta rettslige skritt hvis de blir tvunget til å dele toalett med en transseksuell klassekamerat.

Bildet kan inneholde: Ansikt, Menneske, Person, Solbriller, Tilbehør, Tilbehør, Smil, Foto, Fotografi, Portrett og Selfie Transfobisk lovgivning tvinger Arkansas-familier til å forlate staten Etter at Arkansas vedtok tre lover rettet mot LHBTQ+-personer i 2021, med større sannsynlighet for å komme, sier familier med transbarn at de ikke har noe annet valg enn å flytte. Se historien

Men Ohio, selv om det er marginalt mindre konservativt enn Tennessee, er ikke immun mot anti-trans-lovgivning. Staten behandler for tiden to forslag, Husregning 61 og Senatets lovforslag 132 , som ville blokkere transkjønnede jenter fra å spille på kvinnelige idrettslag på skolen. Tiltakene ligner lovforslag som forsøker å blokkere tilgang for transatletisk introdusert over to dusin stater i 2021 og undertegnet i lov i to stater, i tillegg til Tennessee: Arkansas og Mississippi .

Ifølge Cleveland Plain-forhandler , Center for Christian Virtue, en høyreorientert lobbygruppe, er midt i utformingen av lovverk som vil forby mindreårige å motta hormonbehandling, pubertetsblokkere og operasjoner med det formål å skifte kjønn - selv om foreldrene og leger støtter barnets overgang.Tilsvarende innsats har stoppet opp i tidligere år, men organisasjonen mener utsiktene er bedre fordi det er nye lovgivere som virker interessert i saken, da Vanlig forhandler rapporter.

Bare Arkansas har vedtatt et anti-transmedisinsk behandlingsforbud i år, som ble tvunget gjennom av GOP-lovgivere over et veto fra den republikanske guvernøren Asa Hutchinson. Som dem . tidligere rapportert , tvinger loven familier med transbarn ut av staten, som snart ikke vil være i stand til å få omsorgen deres barna trenger for å overleve. HB 1570 forventes å tre i kraft i juli.